TEAM

Donghyun Shin
CEO
Mei Piao
Product & UI
Wenlong Yang
Android, Blockchain
Jian Guo
iOS , Blockchain
Yue Xu
Backend Server
Liang Wang
Web Front
Yuri Lee
Marketing
Marco Matti
Marketing

PARTNERS

KLAYTN
QUARKCHAIN